Truy cập

  • Truy cập

Truy cập từ sân bay Narita

Truy cập
Đi KEISEI Skyliner từ sân bay Narita thẳng đến ga Nippori.
Chỉ mất 40 phút mà không cần chuyển.

Bạn đi bộ 8 phút từ ga Nippori đến khách sạn của chúng tôi.

Truy cập
Rẽ trái ra khỏi lối ra phía Tây của ga Nippori, đi theo con đường lên khi nó dốc và đi theo con đường bên phải mà nó rải. Đi bộ xuống các bậc thang Yuyake-dandan và đi bộ qua phố mua sắm Yanaka Ginza cho đến khi gặp đường Yomise dori. Rẽ phải và đi bộ 2 khối. Khi bạn nhìn thấy một tiệm bánh ở bên phải, rẽ trái. Bạn sẽ thấy SAKURA HOTEL NIPPORI bên tay phải của bạn.

Truy cập